Rekorderi i odličja

MEDALjE

1969. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE, Juniorke
3. SAVKOVIĆ Vera – 400 58,5

1970-1984. /

1985. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE, Mlađe juniorke
3. MIŠIĆ Dragana – kugla 12,29

1986. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE, Juniorke
3. MIŠIĆ Dragana – kugla 11,61

Mlađe juniorke
1. ĆIRIĆ Aleksandra – vis 1,66

1987. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE, Juniorke
1. MIŠIĆ Dragana – kugla 12,38
2. ĆIRIĆ Aleksandra – vis 1,72

1988. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Juniorke
2. ĆIRIĆ Aleksandra – vis 1,70

1989-1992. /

1993. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Pioniri
1. LUKIĆ Milan – 1000 2:47,3
1. LUKIĆ Milan – 2000 6:09,7

Kros
1. LUKIĆ Milan – pioniri

1994. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Mlađi juniori
3. ĆASIĆ Dejan – 1500st. 4:45,8

Kros
3. LUKIĆ Milan – mlađi juniori

1995. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Mlađi juniori
1. LUKIĆ Milan – 3000 9:13,5

1996. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Juniori
1. ĆASIĆ Dejan – 3000st. 9:33,58
1. MIROSAVLjEVIĆ Dalibor – koplje 57,26

1997. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Juniori
2. LUKIĆ Milan – 1500 4:09,11

Mlađi pioniri
3. STOJANOVIĆ Bratislav – 300 44,0

Kros
1. LUKIĆ Milan – juniori

Mar/hodanje
3. IVANOVIĆ Nenad – 10kmh. 49:58 jun.

1998. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Juniori
2. IVANOVIĆ Nenad – 10kmh. 46:36,94

Pioniri
1. MITRIĆ Miloš – 2000 5:52,30

Kros
1. MITRIĆ Miloš – pioniri start
2. ĆASIĆ Dejan – mlađi seniori

Mar/hodanje
2. IVANOVIĆ Nenad – 10kmh. 46:55 jun.

Seniorke
3. JOVIĆ Vesna – 1500 5:00,17

Mlađe pionirke
1. JOVIĆ Vesna – 600 1:40,24

Kros
3. JOVIĆ Vesna – mlađe pionirke

1999. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Seniori
2. ĆASIĆ Dejan – 3000st. 9:13,94

Mlađi juniori
2. MITRIĆ Miloš – 3000 8:55,99

Kros
1. MITRIĆ Miloš – mlađi juniori

2000. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Juniori
3. STOJADINOVIĆ Nenad – disk 40,19

Mlađi juniori
1. MITRIĆ Miloš – 3000 8:37,38
2. STOJADINOVIĆ Nenad – disk 47,00
3. MITRIĆ Miloš – 1500 4:01,55
3. STOJADINOVIĆ Nenad – kugla 15,80

Pioniri
3. STOJANOVIĆ Nikolica – 800 2:07,82

Mlađi pioniri
2. MINIĆ Nemanja – 300 46,29
prepone
Kros
2. MITRIĆ Miloš – juniori

2001. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Juniori
1. MITRIĆ Miloš – 1500 4:02,44
2. MITRIĆ Miloš – 3000 8:41,62

Mlađe juniorke
3. JOVIĆ Vesna – 400pr. 68,02

Pionirke
2. CVIJOVIĆ Marija – disk 25,57

Mlađe pionirke
2. DOJIĆ Iva – 300 44,61

2002. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Juniorke
3. JOVIĆ Vesna – 400pr. 1:05,78

Mlađe juniorke
3. JOVIĆ Vesna – 300pr. 46,72

Pionirke
1. DOJIĆ Iva – 80pr. 12,80
1. DOJIĆ Iva – 200pr. 31,27
3. STEVIĆ Jovana – 2kmh. 12:26,29

Mlađe pionirke
2. STEVIĆ Jovana – 1kmh. 5:51,18

Kros
3. DOJIĆ Iva – pionirke

2003. KRUŠEVAC
PRVENSTVO JUGOSLAVIJE
Seniori
2. MITRIĆ Miloš – 5000 15:11,36

Pioniri
3. AĆIMOVIĆ Miljan – 200pr. 30,80

Seniorke
2. JOVIĆ Vesna – 400pr. 1:05,63

Pionirke
1. DOJIĆ Iva – 80pr. 12,67
1. DOJIĆ Iva – 200pr. 31,59
2. JEVTIĆ Kristina – 600 1:37,46
3. RAJKOVIĆ Nevena – 1500 5:07,34

Mar/hodanje
3. STEVIĆ Jovana – 5kmh. 32:29 pionirke

2004. KRUŠEVAC
PRVENSTVO SRBIJE I CRNE GORE
Mlađi juniori
2. MILENKOVIĆ Jovan – kladivo 41,85

Pioniri
2. JOVANOVIĆ Aleksandar – 200pr. 29,17

Mlađi pioniri
1. MILOJKOVIĆ Aleksandar – 300 40,78

Mlađe juniorke
1. DOJIĆ Iva – 300pr. 45,61
2. STEVIĆ Jovana – 5kmh. 31:16,4
3. DOJIĆ Iva – 100pr. 15,72
koplje
Pionirke
2. JEVTIĆ Kristina – 600 1:35,97

Mlađe pionirke
1. RAJKOVIĆ Nevena – 600 1:41,59

2005. KRUŠEVAC
BALKANSKE IGRE
Mlađe juniorke
3. JEVTIĆ Kristina – 400 57,92

PRVENSTVO SRBIJE I CRNE GORE
Mlađi juniori
3. AĆIMOVIĆ Miljan – 400pr. 1:01,89

Mlađe juniorke
1. RAJKOVIĆ Nevena – 1500 4:56,13
2. RAJKOVIĆ Nevena – 800 2:19,10
2. DOJIĆ Iva – 100pr. 14,99
3. DOJIĆ Iva – 400pr. 1:07,56

2006. KRUŠEVAC
Prvenstvo Srbije

Kros
2. JEVTIĆ Kristina ml.juniorke
3. RAJKOVIĆ Nevena st.pionirke

Seniorike
1. JEVTIĆ Kristina – 800m 2.11:47

Juniorke
1. DOJIĆ Iva – 100m pr. 14.93
2. JEVTIĆ Kristina – 800m 2:12,47
3. TOMIĆ Marija – kugla 9.21

Mlađe juniorke
1. JEVTIĆ Kristina – 400m 57,39
3. RAJKOVIĆ Nevena – 3.000m

Pionirke
3. RAJKOVIĆ Nevena – 1.500m 4:54,54

Juniori
1. MILENKOVIĆ Jovan – kladivo 52.71

Mlađi juniori
2. JOVANOVIĆ Luka – vis 175

Pioniri
2. MILJOJKOVIĆ Aleksandar – 100m 11.70
3. MARKOVIĆ Miloš – 300m pr. 45.51

2007. KRUŠEVAC
Prvenstvo SrbijeKros
2. JEVTIĆ Kristina ml.juniorke
3. RAJKOVIĆ Nevena ml.juniorkeSeniorike
1. DOJIĆ Iva – 100m pr. 15.64

Juniorke
1. JEVTIĆ Kristina – 400m 57.31

Mlađi juniori
3. JOVANOVIĆ Luka – vis 180

BALKANSKE IGRE, Starije juniorke

2. JEVTIĆ Kristina 4x400m
3. DOJIĆ Iva 4x100m

2008. KRUŠEVAC
Prvenstvo Srbije

Kros
2. RAJKOVIĆ Nevena ml.juniorke

Seniorike
3. JEVTIĆ Kristina – 400m 59.32

Juniorke
3. RAJKOVIĆ Nevena – 800m 2:18,05

Mlađe juniorke
3. RAJKOVIĆ Nevena – 1.500m st. 5:19.55

2009. KRUŠEVAC
Prvenstvo Srbije

Kros
2. STAMENKOVIĆ Stefan ml.pioniri

Juniorke
1. RAJKOVIĆ Nevena – 3.000m st. 11:23.56

Mlađi pioniri-ke
3. STAMENKOVIĆ Stefan – 300m 41.49
3. MILISAVLJEVIĆ Neda – 1.000m hodanje 6:14.11

2010. KRUŠEVAC
Prvenstvo Srbije

Juniori – ke
2. RAJKOVIĆ Nevena         – 5.000m     20:39.16
3. JOVANOVIĆ Luka          –  vis                195

2011. KRUŠEVAC
Prvenstvo Srbije

Seniori – ke
3. ŠUĆUR Jelena               – disk             29.93


ZBIR OSVOJENIH MEDALjA NA DRŽAVNIM PRVENSTVIMA
(JUGOSLAVIJA – SRBIJA I CRNA GORA – SRBIJA) 1967 – 2012

MUŠKARCI

seniori 3 3
juniori 4 3 2 9
mlađi juniori 2 4 5 11
pioniri 3 2 3 8
mlađi pioniri 1 2 2 5
kros 4 2 1 7
maraton – hodanje 1 1 2
MUŠKARCI UKUPNO
14
17
14
45


ŽENE

BALKANSKE IGRE, ml.jun. 1 1
seniorke 1 2 4 7
juniorke 5 4 5 14
mlađe juniorke 4 4 7 15
pionirke 4 3 3 10
mlađe pionirke 2 2 1 5
kros 1 2 6 9
maraton – hodanje 1 1
ŽENE UKUPNO
17
18
28
63
SVE UKUPNO 31
35
42
108

 

ciljNAJUSPEŠNIJI POJEDINCI

MUŠKARCI
MITRIĆ Miloš 5 4 1 (10)
LUKIĆ Milan 5 1 1 (7)
ĆASIĆ Dejan 1 2 1 (4)
MILENKOVIĆ Jovan 1 2 – (3)
MILOJKOVIĆ Aleksandar 1 1 – (2)
MIROSAVLjEVIĆ Dalibor 1 – – (1)
IVANOVIĆ Nenad – 2 1 (3)
STOJADINOVIĆ Nenad – 1 3 (4)
JOVANOVIĆ Luka – 1 2 (3)
STAMENKOVIĆ sTEFAN – 1 1 (2 )
MINIĆ Nemanja – 1 – (1)
JOVANOVIĆ Aleksandar – 1 – (1)
AĆIMOVIĆ Miljan – – 2 (2)
STOJANOVIĆ Bratislav – – 1 (1)
STOJANOVIĆ Nikolica – – 1 (1)
MARKOVIĆ Miloš – – 1 (1)
ŽENE
DOJIĆ Iva 7 2 3 (12)
RAJKOVIĆ Nevena 4 4 8 (16)
JEVTIĆ Kristina 3 5 2 (10)
ĆIRIĆ Aleksandra 1 2 – (3)
JOVIĆ Vesna 1 1 5 (7)
ŠUĆUR Jelena 1 1 1 (3)
MIŠIĆ Dragana 1 – 2 (3)
STEVIĆ Jovana – 2 2 (4)
CVIJOVIĆ Marija – 1 – (1)
SAVKOVIĆ Vera – – 1 (1)
TOMIĆ Marija – – 1 (1)
MILISAVLJEVIĆ Neda – – 1 (1)
Podelite sa prijateljima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0